Osteopathic capabilities for headache therapy – a short overview

Authors

  • Sabina Adamczyk The Osteopathy Academy, Non-public Continuing Education Institution in Krakow, Szlak St. 65, 31-153 Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.6.11

Keywords:

alternative medicine, headaches, Osteopathic Manipulative Treatment, OMTh

Abstract

Celem przeprowadzonego tu krótkiego przeglądu było usystematyzowanie, a także wykazanie skuteczności technik osteopatycznych w różnego typu terapiach bólu głowy. Zestawione powyżej eksperymenty potwierdzają skuteczność manipulacyjnej terapii osteopatycznej OMT w tym zakresie. Leczenie osteopatyczne w całym swym wachlarzu stosowanych technik, daje ogromne możliwości w redukcji bólu i poprawy samopoczucia osobom cierpiącym, szczególnie na migreny oraz napięciowe bóle głowy. Analizowane wyniki wskazują także, że zalecana terapia stanowi bardzo dobre uzupełnienie standardowej terapii lekowej, dzięki czemu zażywanie dużych dawek leków można znacznie ograniczyć. Badacze tych zagadnień zwracają jednocześnie uwagę na fakt, aby przyszłe eksperymenty były planowane z odpowiednio dużą wielkością próby. W celu poprawienia jakości dobrej praktyki medycznej, zachęcają również osteopatów do stosowania systematycznej oceny zdarzeń niepożądanych w dobranej odpowiednio terapii manipulacyjnej oraz całościowego, interdyscyplinarnego podejścia do leczenia bólu.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Adragna, V., Bertino, A.S., Carano, M., Soru, A., Taranto, G., Desideri, R. (2015). Migraine without aura and osteopathic medicine, a non-pharmacological approach to pain and quality of life: open pilot study. Journal of Headache Pain, 16(Suppl 1), A180. https://doi.org/10.1186/1129-2377-16-S1-A180

Anttila, P., Metsähonkala, L., Sillanpää, M. (2006). Long-term trends in the incidence of headache in Finnish schoolchildren. Pediatrics, e1197–201. https://doi.org/10.1542/peds.2005-2274.

Autret, A., Valade, D., Debiais, S. (2012). Placebo and other psychological interactions in headache treatment. Journal of Headache Pain, 13(3), 191–198. https://doi.org/10.1007/s10194-012-0422-0

Bolechowski, F. (1982). Podstawy ogólnej diagnostyki klinicznej (Fundamentals of general clinical diagnosis). Warszawa: PZWL, ss. 146. [In Polish]

Chaibi, A., Benth, J.R.S., Tuchin, P.J., Russell, M.B. (2017). Adverse events in a chiropractic spinal manipulative therapy single-blinded, placebo, randomized controlled trial for migraineurs. Musculoskeletal Science and Practice, 29, 66–71. https://doi.org/10.1016/j.msksp.2017.03.003

Chochowska, M., Klonowska, J., Ogrodowczyk, R., Marcinkowski, J.T. (2015). Napięciowe bóle głowy a zespół bólu mięśniowo-powięziowego. Część I. Klasyfikacja, etiopatogeneza, kryteria diagnostyczne (Tension headaches and myofascial pain syndrome. Part I. Classification, etiopathogenesis, diagnostic criteria). Hygeia Public Health, 50(2), 283–287. [In Polish]

D’Ippolito, M., Tramontano, M., Buzzi, M.G. (2017). Effects of osteopathic manipulative therapy on pain and mood disorders in patients with high-frequency migraine. Journal of the American Osteopathic Association, 117, 365–369. https://doi.org/10.7556/jaoa.2017.074

Degenhardt, B.F., Darmani, N.A., Johnson, J.C., Towns, L.C., Rhodes, D.C.J., Trinh, C., McClanahan, B., DiMarzo, V. (2007). Role of osteopathic manipulative treatment in altering pain biomarkers: a pilot study. Journal of the American Osteopathic Association, 107(9), 387–400.

Diener, H.C., Kronfeld, K., Boewing, G., Lungenhausen, M., Maier, C., Molsberger, A., Tegenthoff, M., Trampisch, H-J., Zenz, M., Meinert, R. (2006). Efficacy of acupuncture for the prophylaxis of migraine: A multicentre randomised controlled clinical trial. Lancet Neurology, 5(4), 310–316. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(06)70382-9

Domitrz, I. (2007). Współczesne poglądy na patogenezę aury migrenowej (Contemporary views on the pathogenesis of migraine aura). Neurologia i Neurochirurgia Polska, 41(1), 70–75. [In Polish]

Ernst, E. (1999). Homeopathic prophylaxis of headaches and migraine? A systematic review. Journal of Pain and Symptom Management, 18(5), 353–357. https://doi.org/10.1016/S0885-3924(99)00095-0

Evers, S., Áfra, J., Frese, A., Goadsby, P.J., Linde, M., May, A. (2009). EFNS guideline on the drug treatment of migraine: Revised report of an EFNS task force. European Journal of Neurology, 16(9), 968–981. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2009.02748.x

Fumal, A., Schoenem, J. (2008). Ból głowy typu napięciowego: aktualne badania naukowe i prowadzenie kliniczne (Tension-type headache: current research and clinical conduct). Neurologia Praktyczna, 8, 43–60. [In Polish]

Gandolfi, M., Geroin, Ch., Valè, N., Marchioretto, F., Turrina, A., Dimitrova, E., Tamburin, S., Serina, A., Castellazzi, P., Meschieri, A., Ricard, F., Saltuari, L., Picelli, A., Smania, N. (2018). Does myofascial and trigger point treatment reduce pain and analgesic intake in patients undergoing onabotulinumtoxinA injection due to chronic intractable migraine? European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, 54(1), 1–12. https://doi.org/10.23736/S1973-9087.17.04568-3

Gervil, M., Ulrich, V., Kaprio, J., Olesen, J., Russell, M.B. (1999). The relative role of genetic and environmental factors in migraine without aura. Neurology, 53(5), 995–999. https://doi.org/10.1212/wnl.53.5.995

Glaubic-Łątka, M., Łatka, D., Bury, W., Pierzchała, K. (2004). Współczesne poglądy na patofizjologię migreny (Contemporary views on the pathophysiology of migraine). Neurologia i Neurochirurgia Polska, 38(4), 307–315. [In Polish]

Greenman, P.E. (2005). Lehrbuch der Osteopathischen Medizin (Deutsch) Gebundene Ausgabe (Textbook of Osteopathic Medicine (German) Hardcover). Verlag: Haug Karl, p. 627. [In German]

Healy, C.J., Brockway, M.D., Wilde, B.B. (2021). Osteopathic manipulative treatment (OMT) use among osteopathic physicians in the United States. Journal of the American Osteopathic Association, 121, 57–61. https://doi.org/10.1515/jom-2020-0013

Jäkel, A., Hauenschild, P. (2011). Therapeutic effects of Cranial Osteopathic Manipulative Medicine: a systematic review. Journal of the American Osteopathic Association, 111, 685–693.

Jensen, R., Stovner, L.J. (2008). Epidemiology and comorbidity of headache. Lancet Neurology, 7(4), 354–361. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(08)70062-0.

Kamiński, M., Łoniewski, I., Marlicz, W. (2020). “Dr. Google, I am in Pain” – Global Internet Searches Associated with Pain: a retrospective analysis of Google trends data. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 954. https://doi.org/10.3390/ijerph17030954

Keller, E., Bzdek, V.M. (1986). Effects of therapeutic touch on tension headache pain. Nursing Research, 35(2), 101–106.

Krause, S.J., Stillman, M.J., Tepper, D.E., Zajac, D.A. (2017). A prospective cohort study of outpatient interdisciplinary rehabilitation of chronic headache patients. Headache, 57(3), 428–440. https://doi.org/10.1111/ head.13020

Li, Y., Zheng, H., Witt, C.M., Roll, S., Yu, S., Yan, J., Sun, G., Zhao, L., Huang, W., Chang, X., Zhang, H., Wang, D., Lan, L., Zou, R., Liang F. (2012). Acupuncture for migraine prophylaxis: a randomized controlled trial. Canadian Medical Association Journal, 184(4), 401–410. https://doi.org/10.1503 /cmaj.110551

Linde, K., Allais, G., Brinkhaus, B., Manheimer, E., Vickers A., White, A.R. (2015). Acupuncture for migraine prophylaxis. Cochrane Highlights. Sao Paulo Medicine Journal, 133(6), 540. https://doi.org/10.1590/1516-3180.20151336T1

Linet, M.S., Stewart, W.F., Celentano, D.D., Ziegler, D., Sprecher, M. (1989). An epidemiologic study of headache among adolescents and young adults. Journal of the American Medical Association, 261(15), 2211–2216.

Lipton, R.B., Stewart, W.F. (1993). Migraine in the United States: a review of epidemiology and health care use. Neurology, 43(6 Suppl 3), 6–10. https://doi.org/10.1111/j.1526-4610.2008.01117_1.x.

Louw, A., Schmidt, S.G. (2015). Chronic pain and the thoracic spine. Journal of Manual & Manipulative Therapy, 23(3), 162–168. https://doi.org/10.1179/2042618615Y.0000000006.

Łukasik, M., Owecki, M.K., Kozubski, W. (2012). Leczenie doraźne i profilaktyka napadów migreny (Emergency treatment and prevention of migraine attacks). Neuropsychiatria i Neuropsychologia, 7(1), 7–18. [In Polish]

Malec-Milewska, M., Woroń J. (2012). Kompendium leczenia bólu (Compendium of pain management). Warszawa: Medical Education, s. 130–134. [In Polish]

Mrozkowiak, M., Walicka-Cupryś, K., Magoń, G. (2018). Comparison of spinal curvatures in the sagittal plane, as well as body height and mass in polish children and adolescents examined in the late 1950s and in the early 2000s. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 24, 4489–4500. https://doi.org/10.12659/MSM.907134

Nestoriuc, Y., Martin, A., Rief, W., Andrasik, F. (2008). Biofeedback treatment for headache disorders: A comprehensive efficacy review. Applied Psychophysiology and Biofeedback, 33(3), 125–140. https://doi.org/10.1007/s10484-008-9060-3

Parkin-Smith, G.F., Amorin-Woods, L.G., Davies, S.J., Losco, B.E., Adams, J. (2015). Spinal pain: current understanding, trends, and the future of care. Journal of Pain Research, 8, 741–752. https://doi.org/10.2147/JPR.S55600

Prusiński, A. (2008). Bóle głowy – wybrane problemy (Headaches – selected problems). Polski Przegląd Neurologiczny, 4(1), 9–14. [In Polish]

Prusiński, A. (2012). Miejsce nowoczesnych niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w leczeniu bólów głowy (The place of modern non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in the treatment of headaches). Medycyna i życie, 5/3(16), 6–14. [In Polish]

Rajendran, D., Bright, P., Bettles, S., Carnes, D., Mullinger, B. (2012). What puts the adverse in ‘adverse events’? patients’ perceptions of post-treatment experiences in osteopathy – a qualitative study using focus groups. Manual Therapy, 17(4), 305–311. https://doi.org/10.1016/j.math.2012.02.011

Rolle, G., Tremolizzo, L., Somalvico, F., Ferrarese, C., Bressan, L.C. (2014). Pilot trial of Osteopathic Manipulative Therapy for patients with frequent episodic Tension-Type Headache. Journal of the American Osteopathic Association, 114, 678–685. https://doi.org/10.7556/jaoa.2014.136

Rożniecki, J.J., Stępień, A., Domitrz, I. (2018). Rekomendacje i zalecenia ekspertów. Leczenie migreny przewlekłej – zalecenia opracowane przez Grupę Ekspertów Polskiego Towarzystwa Bólów Głowy i Sekcji Badania Bólu Polskiego Towarzystwa Neurologicznego na podstawie międzynarodowych zaleceń i najnowszej literatury (Recommendations and suggestions of experts. Treatment of chronic migraine – recommendations developed by the Expert Group of the Polish Headache Society and the Pain Research Section of the Polish Neurological Society based on international recommendations and the latest literature). Varia Medica, 2(5), 402–408. [In Polish]

Speece, C.A., Crow, W.T., Simmons, S.L. (2017). Napięcia więzadłowo-stawowe (Ligament and joint tensions). Osteopatyczne techniki manipulacyjne. Wydawnictwo Galaktyka, ss. 200. [In Polish]

Stępień, A. (2003). Napięciowy ból głowy (Tension headache). Nowa Medycyna, 2, czytelniamedyczna.pl. [In Polish]

Stovner, L.J., Zwart, J.A., Hagen, K., Terwindt, G.M., Pascual, J. (2006). Epidemiology of headache in Europe. European Journal of Neurology, 13(4), 333–345. https://doi.org/10.1111/j.1468-1331.2006.01184.x

Vemuri, A., Got, K.K. (2020). Osteopathic Manipulative Treatment: Counterstrain/FPR Procedure – Thoracic Vertebrae. StatPearls Publishing LLC. on-line: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK560601/

Vickers, A., Zollman, C. (1999). ABC of complementary medicine. The manipulative therapies: osteopathy and chiropractic. British Medicinal Journal (Clinical Research ed.), 319(7218), 1176–1179. https://doi.org/10.1136/bmj.319.7218.1176

Vincent, C., Furnham, A. (1997). Manipulative therapies: osteopathy and chiropractic. Complementary medicine: a research perspective. John Wiley and Sons. pp. 305.

Voigt, K., Liebnitzky, J., Burmeister, U., Sihvonen-Riemenschneider, H., Beck, M., Voigt, R., Bergmann, A. (2011). Efficacy of osteopathic manipulative treatment of female patients with migraine: results of a randomized controlled trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine, 17(3), 225–230. https://doi.org/10.1089/acm.2009.0673

Wójcik-Drączkowska, H., Bilińska, M., Nyka, W. (2007). Migrena – rozpoznanie i leczenie (Migraine – diagnosis and treatment). Forum Medycyny Rodzinnej, 1(2), 109–114. [In Polish]

Wong, C.K., Abraham, T., Karimi, P., Ow-Wing, C. (2014). Strain counter strain technique to decrease tender point palpation pain compared to control conditions: a systematic review with meta-analysis. Journal of Bodywork and Movement Therapies, 18(2), 165–173. https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2013.09.010

Downloads

Published

2021-06-22 — Updated on 2021-11-20

How to Cite

Adamczyk, S. (2021). Osteopathic capabilities for headache therapy – a short overview. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 6, 185–202. https://doi.org/10.24917/25438832.6.11

Issue

Section

Various