Exposition to ticks in the Poprad Landscape Park – short faunistic note

Authors

  • Sylwia Koczanowicz Department of Zoology, Institute of Biology, Pedagogical University of Krakow, Podchorążych 2 St., 30-084 Kraków, Poland https://orcid.org/0000-0001-7049-8498
  • Magdalena Nowak-Chmura Department of Zoology, Institute of Biology, Pedagogical University of Krakow, Podchorążych 2 St., 30-084 Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.6.9

Keywords:

Ixodes ricinus, protected area, ticks

Abstract

W Popradzkim Parku Krajobrazowym występują dogodne siedliska dla Ixodes ricinus L. Łącznie na 13 stanowiskach, zlokalizowanych w obrębie dwóch szlaków edukacyjno-turystycznych i  jednej ścieżki turystycznej, znaleziono 213 osobników tego gatunku. W okresie wiosennym jest więcej nimf, a wczesnym latem dorosłych samców i samic. Obecność larw może zależeć od warunków pogodowych, sezonu lub charakterystyki miejsc, w których został przeprowadzony zbiór. Zagadnienia te wymagają jednak dokładniejszych badań. Miejscowa ludność, turyści i strażnicy parków są narażeni na choroby odkleszczowe, które mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Asman, M., Nowak-Chmura, M., Solarz, K., Szilman, E., Semla, M., Zyśk, B. (2017). Anaplasma phagocytophilum, Babesia microti, Borrelia burgdorferi sensu lato, and Toxoplasma gondii in Ixodes ricinus (Acari, Ixodida) ticks collected from Slowinski. Journal of Vector Ecology, 42(1), 200–202. https://doi.org/10.1111/jvec.12258

Bartosik, K., Sitarz, M., Szymańska, J., Buczek, A. (2011). Tick bites on humans in the agricultural and recreational areas in south-eastern Poland. Annals of Agricultural and Environmental Medicine, 18(1), 151–157.

Boguś A., Dmytrowski P., Szczygieł I., Świsterska A. (2020). Popradzki Park Krajobrazowy. Informator, Wyd. III (Poprad Landscape Park). Wola Krogulecka: Wydawnictwo Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. [In Polish]

Cisak, E., Zwoliński, J. (2010). Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze a aspekcie narażenia zawodowego (Lyme disease and other tick-borne diseases in terms of occupational exposure). Łódź: Instytut Medycyny pracy im. Prof. J. Nofera, p. 7–14. [In Polish]

Cuber, P. (2009). Preliminary studies on ticks (Acari: Ixodida) in the surroundings of water reservoirs in the Silesian Province. In: A. Buczek, C. Błaszak (eds.), Arthropods – Infestations and their control. Lublin: Akapit, p. 45–52.

Cuber, P., Asman, M., Solarz, K., Szilman, E., Szilman, P. (2010). Pierwsze stwierdzenia obecności wybranych patogenów chorób transmisyjnych w kleszczach Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) zebranych w okolicach zbiorników wodnych w Rogoźniku (województwo śląskie) (The first observations of the presence of selected pathogens of transmission diseases in Ixodes ricinus (Acari: Ixodidae) ticks collected in the vicinity of water reservoirs in Rogoźnik (Śląskie Voivodeship)). In: A. Buczek, C. Błaszak (eds.), Stawonogi. Ekologiczne i patologiczne aspekty układu pasożyt – żywiciel. Lublin: Akapit, p. 155–164. [In Polish]

Dutkiewicz, J., Cisak, E., Wójcik-Fatla, A., Zając, W., Srok, J. (2014). Profilaktyka chorób odkleszczowych (Tick-borne disease prevention). Czynniki Biologiczne, 21–23. [In Polish]

Janiczek, S. (2019). Ryzyko ekspozycji na kleszcze (Acari: Ixodida) i choroby odkleszczowe w Barcicach i Barcicach Dolnych (woj. małopolskie) (Risk of exposure to ticks (Acari: Ixodida) and tick-borne diseases in Barcice and Barcice Dolne (Małopolskie Voivodeship)). Praca magisterska, Zakład Zoologii Bezkręgowców i Parazytologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków. [In Polish]

Keklikçi, U., Unlü, K., Cakmak, A., Akdeniz, S., Akpolat, N. (2009). Tick infestation of the eyelid: a case report in a child. Turkish Journal of Pediatrics, 251(2), 172–173.

Nowak, M., Siuda, K. (2006). Przegląd badań nad fauną kleszczy (Acari: Ixodida) Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (Review of research on the fauna of ticks (Acari: Ixodida) of the Kraków-Częstochowa Upland). Prądnik. Prace i materiały muzeum im. prof. Władysława Szafera, 16, 173–178. [In Polish]

Nowak, M., Siuda, K., Solarz, K., Góra, A., Cuber, P. (2009). A risk of infection with ticks of Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) species (Acari: Ixodidae) In south-eastern Poland depending on the daily and seasonal rhythm. In: A. Buczek A., C. Błaszak (eds.), Arthropods. Invasions and their control. Lublin: Akapit, p. 31–44.

Nowak-Chmura, M. (2013). Fauna kleszczy (Ixodida) Europy Środkowej (The fauna of ticks (Ixodida) of Central Europe). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Nowak-Chmura, M., Siuda, K. (2012). Ticks of Poland. Review of contemporary issues and latest research. Annals of Parasitology, 58, 125–155.

Nowak-Chmura, M., Siuda, K. (2016). Kleszcze (Ticks). In: A. Górecki, B. Zemanek (eds.), Bieszczadzki Park Narodowy – 40 lat ochrony. Ustrzyki Górne, p. 256–260. [In Polish]

Semla, M., Nowak-Chmura, M., Zyśk, B., Wojtaś, W., Wilk, M. (2014). The risk of attacks ticks (Acari: Ixodida) on the territory of Slovinsky National Park-prelimenary research. Scientific Review of Physical Culture, 4(2), 152–158.

Siuda, K. (1991). Kleszcze (Acari: Ixodida) Polski. I. Zagadnienia ogólne. Monografie Parazytologiczne (Ticks (Acari: Ixodida) of Poland. I. General issues. Parasitological Monographs). Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN. [In Polish]

Siuda, K. (1993). Polish Ticks (Acari: Ixodida). II. Systematics and arrangement (Kleszcze Polski (Acari: Ixodida). II. Systematyka i rozmieszczenie). Polish Parasitological Society.

Siuda, K. (2008). Kleszcze (Ixodida) (Ticks (Ixodida)). In: W. Bogdanowicz, E. Chudzicka, I. Pilipiuk, E. Skibińska Fauna Polski. Charakterystyka i wykaz gatunków. Tom 3. Warszawa: Muzeum i Instytut Zoologii PAN, p. 39–44. [In Polish]

Siuda, K., Nowak, M., Urbanowicz, A. (2001). Rytm sezonowej aktywności kleszcza pospolitego Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (Acar: Ixodida) w okolicy Skały Kmity koło Krakowa (The rhythm of the seasonal activity of the common tick Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) (Acar: Ixodida) near the Kmita Rock near Kraków). In: J. Partyka (ed.), Materiały Konferencji Badania Naukowe w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Ojców, 10-11 maja 2001 Ojcowski Park Narodowy, p. 299–301.

Wilhelmsson, P., Lindblom, P., Fryland, L., Nyman, D., Jaenson, T.G.T., Forsberg, P., Lindgren, P.E. (2013). Ixodes ricinus ticks removed from humans in Northern Europe: seasonal pattern of infestation, attachment sites and duration of feeding. Parasites Vectors, 6, 362. https://doi.org/10.1186/1756-3305-6-362

Zawartka, J. (2013). Poprad Landscape Park (Popradzki Park Krajobrazowy). Kraków: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, p. 3–9. [In Polish]

Downloads

Published

2021-11-19 — Updated on 2021-11-20

How to Cite

Koczanowicz, S. ., & Nowak-Chmura, M. (2021). Exposition to ticks in the Poprad Landscape Park – short faunistic note. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 6, 149–156. https://doi.org/10.24917/25438832.6.9

Issue

Section

Various