Phenological growth stages and BBCH-identification keys of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)

Authors

  • Angelika Kliszcz Department of Agroecology and Plant Production, Faculty of Agriculture and Economics, University of Agriculture in Kraków, Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.6.12

Keywords:

topinambour, BBCH scale, phenological stages

Abstract

Celem pracy było nazwanie i standaryzacja faz rozwojowych słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.), rosnącego w klimacie umiarkowanym, na podstawie klucza oznaczeń BBCH. Tego rodzaju analizę wykonano po raz pierwszy, co było oczekiwane w dyskursie naukowym, jak i praktycznym. Rosnące zainteresowanie tym gatunkiem, zarówno z punktu widzenia naukowego jak i utylitarnego, stawia potrzebę nazwania jego poszczególnych stadiów rozwojowych oraz ich standaryzacji w zakresie nomenklatury. Słonecznik bulwiasty jest rośliną o wielokierunkowym wykorzystaniu w różnych gałęziach przemysłu. Surowcem w przemyśle spożywczym są bulwy, które gromadzą znaczne ilości inuliny - łańcuchowego polimeru fruktozy, o istotnych właściwościach probiotycznych. Dzięki temu bulwy są cennym składnikiem żywności funkcjonalnej, substratem w produkcji farmaceutyków, czy napojów alkoholowych, a także pozwalają na przetrwanie gatunku w środowisku w okresie zimowym. Formowanie się bulw zachodzi przez znaczną część rozwoju ontologicznego gatunku (BBCH 49) i związane jest głównie z fotoperiodem, sumą temperatur efektywnych oraz obecnością nadziemnej biomasy rośliny, z której zachodzi alokacja asymilatów do bulw w okresie rozwoju generatywnego. Spośród wielu innych zastosowań, roślina ta jest wykorzystywana jako surowiec energetyczny, gdyż naturalnie wyschnięta biomasa nadziemna, pod koniec sezonu wegetacyjnego, zawiera niską zawartość wody i plasuje ten gatunek w środku listy roślin energetycznych.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Acar, R., Ada, R., Özköse, A. (2011). effects of different mowing dates of plant top on tuber yield of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). African Journal of Biotechnology, 10(45), 9036–9040. https://doi.org/10.4314/ajb.v10i45.

Adamczewski, K., Matysia, K. (2005). Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH (The key to determining the development phases of monocotyledonous and dicotyledonous plants on the BBCH scale). 1st ed. Poznań: Instytut Ochrony Roślin. [In Polish]

Amarowicz, R., Cwalina-Ambroziak, B., Janiak, M.A., Bogucka, B. (2020). Effect of n fertilization on the content of phenolic compounds in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers and their antioxidant capacity. Agronomy, 10(8), 1215. https://doi.org/10.3390 /agronomy10081215.

Balogh, L. (2008). Sunflower species (Helianthus spp.)’. In the most important invasive plants in Hungary. Hungary: Institute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, p. 227–255.

Barhatova, T., Nazarenko, M., Koguhova, M., Hripko, I. (2015). Obtaining and identification of inulin from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) tubers. Foods and Raw Materials, 3(2), 13–22. https://doi.org/10.12737/13115

Bedzo, O.K.K., Mandegari, M., Görgens, J. (2020). Techno-economic analysis of inulooligosaccharides, protein, and biofuel co-production from Jerusalem artichoke tubers: a biorefinery approach. Biofuels, Bioproducts and Biorefining, 14(4), 776–793. https://doi.org/10.1002/bbb.2105

Biggs, M., McVicar, J., Flowerdew, B. (2007). Wielka księga warzyw, ziół i owoców (The great book of vegetables, herbs and fruits). Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, p. 110–111. [In Polish]

Bleiholder, H., van den Boom, J., Langelüddecke, P., Stauss, R. (1989). Einkeitliche codierung der phänologischen stadien bei kultur-und schadpflanzen (Uniform coding of the phenological stages in cultivated and harmful plants). Einkeitliche Codierung Der Phänologischen Stadien Bei Kultur-Und Schadpflanzen, 41(11), 381–384. [In German]

Bogucka, B., Pszczółkowska, A., Okorski, A., Jankowski, K.(2021). The effects of potassium fertilization and irrigation on the yield and health status of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Agronomy, 11(2), 234. https://doi.org/10.3390/agronomy11020234

Cao, H., Liu, Q., Li, S., Zhao, Z., Du, Y. (2008). Helianthus tuberosus – A good kind of biomass source for dimethylfruran production. Journal of Biotechnology, 136(1), S271–S272.

Chen, X. (2013). East Asia. In: M.D. Schwartz (ed.), Phenology: an integrative environmental science, p. 9–22. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-007-6925-0

Cieślik, E., Filipiak-Florkiewicz, A. (2000). Topinambur (Helianthus tuberosus L.) – możliwości wykorzystywania do produkcji żywności funkcjonalnej (Topinambur (Helianthus tuberosus L.) – the possibility of using it in the production of functional food). Żywność, 1(22), 9.

ClimatData.org (2020) Kraków-Klimat (Polska). Available at: https://pl.climate-data.org/europa/polska/lesser-poland-voivodeship/krakow-715022/#climate-table, Accessed on 26 May 2021.

Denoroy, P. (1996). The crop physiology of Helianthus tuberosus L.: a model orientated view. Biomass and Bioenergy, 11(1), 11–32. https://doi.org/10.1016/0961-9534(96)00006-2

Dias, N.S., Ferreira, J.F.S., Liu, X., Suarez, D.L. (2016). Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) maintains high inulin, tuber yield, and antioxidant capacity under moderately-saline irrigation waters. Industrial Crops and Products, 94, 1009–1024. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.09.029.

Diederichsen, A. (2010). Phenotypic diversity of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) germplasm preserved by the Canadian Genebank. Helia, 33(53), 1–15. https://doi.org/10.2298/HEL1053001D.

Đorđević, N., Popović, Z., Grubić, G., Vučković, S., Simić, A. (2010). Production of fodder in the hunting grounds for game feeding and decrease of damages in agriculture and forestry. Forage Crops Basis of the Sustainable Animal Husbandry Development, Biotechnology in Animal husbandry, UDC 636(26), 539–547.

Dreszczyk, E., Brzezowska, J. (2008). Ocena przydatności roslin do uprawy alternatywnej z wykorzystaniem typowych systemów technicznych (Assessment of the suitability of plants for alternative cultivation with the use of typical technical systems). Materiały XIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Inżynieria Rolnicza a Środowisko, 102–103. Międzyzdroje. [In Polish]

Feekes, W. (1941). De tarwe en haar milieu (The wheat and its environment). Verslag Technische Tarwe Commissie 12, 523–888. [In German]

Feher, A., Koncekova, L., Lisyova, J. (1999). Invasive behaviour in wild populations of Jerusalem Artichoke (Helianthus tuberosus). In: Slovenska Polnohospodarska Universita, Nitra, p. 79–82. https://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=SK2000000315

Fleckinger, J. (1948). Les Stades Vegétatifs Des Arbres Fruitiers, En Rapport Avec Le Traitements (Vegetative stages of fruit trees, Related to treatments). Pomologie Française, Supplément, 81–93.

Gao, K., Tie-Xia, Z., Lin, W., Yang, G. (2018). Effects of root pruning radius and time on yield of tuberous roots and resource allocation in a crop of Helianthus tuberosus L. Scientific Reports, 8(1), 4392. https://doi.org/10.1038/s41598-018-22586-1

Gao, K., Tie-Xia, Z., Qi-Bing, W. (2016). Nitrogen fertilization, irrigation, and harvest times affect biomass and energy value of Helianthus tuberosus L. Journal of Plant Nutrition, 39(13), 1906–1914. https://doi.org/10.1080/01904167.2016.1189938

Gao, K., Zhixin, Z., Tiexia, Z., Xun, T., Yang, G., Lixing, Z., , Tianqi, L. (2019). The influence of leaf removal on tuber yield and fuel characteristics of Helianthus tuberosus L. in a semi-arid area. Industrial Crops and Products, 131, 8–13. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2019.01.024

Garner, W.W., Allard, H.A. (1923). Futher studies in photoperiodism, the response of the plant to relative length of day and night. Journal of Agricultural Research, 23(2), 871–920.

Gąsowski, A., Ostrowska, D. (1993). Klucz do oznaczania stadiów rozwojowych niektórych gatunków roślin rolniczych (The key to determining the development stages of some agricultural plant species). Warszawa: Wydawnictwo SGGW. [In Polish]

Hack Von H., Bleiholder, H., Buhr, L., Meier, U., Schnock-Fricke, U., Weber, E., Witzenberger, A. (1992). Einheitliche Codierung der phanologischen Entwicklungsstadien mono- und dikotyler Pfl anzen – Erweiterte BBCH-Skala, Allgemein. (Uniform coding of the phenological development stages of mono- and dicotyledonous plants – extended BBCH scale, general). Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 44(12), 265–70. [In German]

Hay, R.K.M., Offer, N.W. (1992). Helianthus tuberosus as an alternative forage crop for cool maritime regions: A preliminary study of the yield and nutritional quality of shoot tissues from perennial stands. Journal of the Science of Food and Agriculture, 60(2), 213–221. https://doi.org/10.1002/jsfa.2740600209

Incoll, L.D., Neales, T.F. (1970). The stem as a temporary sink before tuberization in Helianthus tuberosus L. Journal of Experimental Botany, 21(2), 469–476. https://doi.org/10.1093/jxb/21.2.469

Izsáki, Z., Németh, G.K. (2013). Biomass accumulation and nutrient uptake of Jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.). American Journal of Plant Sciences, 4(8), https://doi.org/10.4236/ajps.2013.48197.

Johansson, E., Prade, T., Angelidaki, I., Svensson, S.-E., Newson, W.R., Gunnarsson, I.B., Persson-Hovmalm, H. (2015). Economically viable components from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) in a biorefinery concept. International Journal of Molecular Sciences, 16(4), 8997–9016. https://doi.org/10.3390/ijms16048997

Kays, S.J. Nottingham, S.F. (2008). Biology and chemistry of Jerusalem artichoke: Helianthus tuberosus L. 1st ed. Boca Raton: CRC Press, pp. 496.

Kays, S.J., Kultur, F. (2005). Genetic variation in Jerusalem artichoke (Helianthus Tuberosus L.) flowering date and duration. Hortscience, 40(6), 1675–1678. https://doi.org/10.21273/HORTSCI.40.6.1675

Kocsis, L., Kaul, ,H-P. Praznik, W., Liebhard, P. (2007). Influence of harvest date on shoot and tuber yield ofdifferent Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) cultivars in the semiarid production area of Austria. Germany Journal of Agronomy, 11, 67–76.

Kowalczyk-Juśko, A., Jóźwiakowski, K., Gizińska, M., Zarajczyk, J. (2012). Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as renewable energy raw material. TEKA. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture, 12(2), 117–121.

Kulczyński, B., Gramza-Michałowska, A. (2016). Właściwości prozdrowotne fruktanów typu inuliny (Health-promoting properties of inulin-type fructans). Medycyna Rodzinna, 19(2), 86–90.

Large, E.C. (1954). Growth stages in cereals illustration of the feekes scale. Plant Pathology, 3(4), 128–129. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.1954.tb00716.x

Łukasiewicz, S. (2006). A modification suggestion of the method of drawing the wet “humid” period in “the Walter’s climate diagram”. Badania fizjograficzne nad Polską Zachodnią seria A – geografia fizyczna, 57, 95–99.

Ma, X.Y., Zhang, L.H., Shao, H.B., Xu, G., Zhang, F., Ni, F.T., Brestic, M. (2011). Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus), a medicinal salt-resistant plant has high adaptability and multiple-use values. Journal of Medicinal Plants Research, 5(8), 1272–1279.

Maj, G., Piekarski, W., Słowik, T. (2013). Topinambur (Helianthus tuberosus) substratem do produkcji biogazu (Topinambur (Helianthus tuberosus) as a substrate for biogas production). Gaz, Woda; Technika Sanitarna, 1(2), 59. [In Polish]

Mazza, G. (1985). Distribution of sugars, dry matter and protein in Jerusalem artichoke tubers. Canadian Institute of Food Science and Technology Journal, 18(3), 263–265. https://doi.org/10.1016/S0315-5463(85)71927-X

McLaurin, W.J., Sombda, Z.C., Kays, S.J. (1999). Jerusalem artichoke growth, development, and field storage. I numerical assessment of plant part development and dry matter acquisition and allocation. Journal of Plant Nutrition, 22(8), 1303–1313. https://doi.org/doi.org/10.1080/01904169909365714

Meier, U. (1985). Die merkblattserie 27 entwicklungsstadien von pflanzen. Biologische Bundesanstalt Für Land– Und Forstwirtschaft (The leaflet series 27 developmental stages of plants. Federal Biological Institute For Agriculture And Forestry). Nachrichtenblatt des Deutschen Pflanzenschutzdienstes, 37, 76–77. [In German]

Meier, U. (1997). BBCH-Monograph. Growth Stages of Plants – Entwicklungsstadien von Pflanzen – Estadios de Las Plantas - Développement Des Plantes. Blackwell Wissenschaftsverlag, Berlin and Wien, p. 1–622.

Meier, U. (2018). Growth stages of mono- and dicotyledonous plants. BBCH monograph. Quedlinburg: Julius Kühn-Institut (JKI). https://doi.org/10.5073/20180906-074619

Meier, U., Bleiholder, H., Buhr, L., Feller, C., Hack, H., Heß, M., Lancashire, P.D., Schnock, U., Stauß, R., van den Boom, T., Weber, E., Zwerger, P. (2009). The BBCH system to coding the phenological growth stagesof plants – history and publications. Journal Für Kulturpflanzen, 61(2), 41–52.

Meng, Q., Lu, C., Gao, H., Chen, G., Wu, L., Wu, L., Li, S., He, B.-F. (2021). Efficient biosynthesis of exopolysaccharide from Jerusalem artichoke using a novel strain of Bacillus velezensis LT-2. Bioresource Technology, 320, 124346. https://doi.org/10.1016/j.biortech.2020.124346

Mystkowska, I., Zarzecka, K. (2013). Wartość odżywcza i prozdrowotna słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) (Nutritional value and pro-healthy properties of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)). Postępy Fitoterapii, 23, 123–126. [In Polish]

Mystkowska, I., Zarzecka, K., Gugała, M., Baranowska, A. (2015). Właściwości probiotyczne i farmakologiczne słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) (Probiotic and pharmacological properties of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)). Problemy Higieny i Epidemiologii, 96(1), 64–66. [In Polish]

Pacanoski, Z., Mehmeti, A. (2020). The first report of the invasive alien weed Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) in the Republic of North Macedonia. The Journal Agriculture and Forestry, 66(1), 115–127. https://doi.org/10.17707/AgricultForest.66.1.12

Paungbut, D., Jogloy, S., Vorasoot, N., Patanothai, A. (2015). Growth and phenology of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Pakistan Journal of Botany, 47(6), 2207–2214.

Pawłowski, B., Jasiewicz, A. (1971). Flora Polska, (Flora of Poland) tom 12. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, p. 194–195. [In Polish]

Podlaski, S., Pietkiewicz, S., Choluj, D., Horaczek, T., Wisniewski, G., Gozdowski, D., Kalaji, H.M. (2017). The relationship between the soil water storage and water-use efficiency of seven energy crops. Photosynthetica, 55(2), 210–218. https://doi.org/10.1007/s11099-017-0697-0

Puangbut, D., Jogloy, S., Vorasoot, N., Srijaranai, S., Kesmala, T., Patanothai, A. (2012). Influence of planting date and temperature on inulin content in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Australian Journal of Crop Science, 6, 1159–1165.

Puttha, R., Sanun, J., Bhalang, S., Preeya, P.W., Thawan, K., Aran, P. (2013). Variations in morphological and agronomic traits among Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) Accessions. Genetic Resources and Crop Evolution, 60(2), 731–46. https://doi.org/10.1007/s10722-012-9870-2

Radovanovic, A.M., Milovanovic, O.Z., Z., Kipic, M.Z., Ninkovic, M.B., Cupara, S.M. (2014). Characterization of bread enriched with jerusalem artichoke powder content. Journal of Food and Nutrition Research, 2(12), 895–898. https://doi.org/10.12691/jfnr-2-12-6

Rajan, S., Tiwari, D., Singh, T., Saxena, P., Singh, S., Reddy, N., Upreti, K.K., Burondkar, M., Bhagwan, A., Kennedy, R. (2011). Application of extended BBCH scale for phenological studies in mango (Mangifera indica L.). Journal of Applied Horticulture, 13, 72–78. https://doi.org/10.37855/jah.2011.v13i02.25

Rossini, F., Loreti, P., Provenzano, M.E., De Santis, D., Ruggeri, R. (2016). Agronomic Performance and beer quality assessment of twenty hop cultivars grown in central Italy. Italian Journal of Agronomy, 11(3), 180–187. https://doi.org/10.4081/ija.2016.746

Rossini, F., Provenzano, M.E., Kuzmanovic, L., Ruggeri, R. (2019). Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.): A versatile and sustainable crop for renewable energy production in Europe. Agronomy, 9(9), 528. https://doi.org/10.3390/agronomy9090528

Ruttanaprasert, R., Banterng, P., Jogloy, S., Vorasoot, N., Kesmala, T., Kanwar, R.S., Holbrookand, C.C., Patanothai, A. (2014).Genotypic variability for tuber yield, biomass, and drought tolerance in Jerusalem artichoke germplasm. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38, 570–580.

Sawicka, B., Skiba, D., Kiełtyka-Dadasiewicz, A., Danilčenko, H. (2019). Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) as energy raw material. Proceedings of the International Scientific Conference Rural Development, December, pp. 336–342.

Sawicka, B., Skiba, D., Kotiuk, E. (2012). Wielokierunkowe wykorzystanie surowców ze Słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.) (Multidirectional use of raw materials from Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.)). In: J. Kondracki, K., Skrzyczyńska, K., Zarzecka (eds.), Współczesne dylematy polskiego rolnictwa, 1st ed., 2:332–43. Biała Podlaska: PWS JPII. [In Polish]

Serieys, H., Souyris, I., Gil, A., Poinso, B., Bervillé, A. (2010). Diversity of Jerusalem Artichoke clones (Helianthus tuberosus L.) from the INRA-Montpellier collection. Genetic Resources and Crop Evolution, 57(8), 1207–1215. https://doi.org/10.1007/s10722-010-9560-x.

Singh, A.K., Bajpai, A., Rajan, S., Das, S.S., Mishra, K.K. (2021). Modified BBCH codification and correlation of phenological characteristics with climatic variables in Jamun (Syzigium cuminii skeels). Scientia Horticulturae, 283, 110081. https://doi.org/10.1016/j.scienta.2021.110081

Skiba, D., Sawicka, B. (2016). The influence of the genetic properties and the content of selected minerals in tubers of Helianthus tuberosus L. Herbalism, 1(2), 18. [In Polish]

Spitters, C.J.T., Lootsma, M., van de Waart, M. (1988). The contrasting growth pattern of early and late varieties in Helianthus tuberosus, in topinambour (Jerusalem artichoke). Report EUR 11855. Luxembourg: Commission of the European Communities.

Stapor, A. (2020). Uprawa topinamburu, czyli zdrowie i piękno z natury sposobem na rozwój obszarów wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich. 12 October 2020. http://swietokrzyskie.ksow.pl/aktualnosc/uprawa-topinamburu-czyli-zdrowie-i-piekno-z-natury-sposobem-na-rozwoj-obszarow-wiejskich. [In Polish]

Swanton, C.J., Cavers, P.B. (1989). Biomass and nutrient allocation patterns in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus). Canadian Journal of Botany, 67(10), 2880–2887. https://doi.org/10.1139/b89-369

Swanton, C.J., Clements, D.R., Moore, M.J., Cavers, P.B. (1992). The biology of canadian weeds. 101. Helianthus tuberosus L. Canadian Journal of Plant Science, 72(4), 1367–1382. https://doi.org/10.4141/cjps92-169

Terzić, S., Altagić, J., Maksimović, I., Zeremski, T., Petrović, S., Dedić, B. (2012) Influence of photoperiod on vegetation phases and tuber development in topinambour (Helianthus tuberosus L.). Archives of Biological Sciences, 64(1), 175-182. https://doi.org/10.2298/ABS1201175A

Tokarska-Guzik, B., Dajdok, Z., Zając, M., Zając, A., Urbisz, A., Danielewicz, W., Hołdyński, C. (2012). Rośliny obcego pochodzenia w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem gatunków inwazyjnych (Plants of foreign origin in Poland, with particular emphasis on invasive species). Warszawa: The General Directorate for Environmental Protection. [In Polish]

Treder, W., Klamkowski, K., Wójcik, K. (2018). A new approach to the method of drawing the gaussen-walter climate diagram. Meteorology Hydrology and Water Management, 6(2), 1–7. https://doi.org/10.26491/mhwm/82237

Troitzky, N.N. (1925). Vorläufige Untersuchungsmittel der experimentell-biologischen Station für angewandte Entomologie (Preliminary research means of the experimental biological station for applied entomology). Pflanzenschutz-Nachrichten Bayer, 32, 97–163. [In German]

van Wyk, B.-E., Wink, M. (2008). Rośliny lecznicze świata (Medicinal plants of the world). Wrocław: MedPharm, p. 412. [In Polish]

Vaughan, J.G., Geissler, C.A. (2001). Rośliny jadalne (Edible plants). Warszawa: Prószyński i S-ka, p. 188. [In Polish]

Walter, H. (1976). Strefy roślinności a klimat (Vegetation zones and climate). Warszawa: PWRiL. [In Polish]

Westley, L.C. (1993). The effect of inflorescence bud removal on tuber production in Helianthus tuberosus L. (Asteraceae). Ecology, 74(7), 2136–2144. https://doi.org/10.2307/1940858

Zadoks, J.C., Chang, T.T., Konzak, C.F. (1974). A decimal code for the growth stages of cereals. Weed Research, 14(6), 415–421. https://doi.org/10.1111/j.1365-3180.1974.tb01084.x

Zhang, A., Zang, W., Zhang, X., Ma, Y., Yan, X., Pang, Q. (2016). Global proteomic mapping of alkali stress regulated molecular networks in Helianthus tuberosus L. Plant and Soil, 409(1), 175–202. https://doi.org/10.1007/s11104-016-2945-7

Zhao, G., Gao, Y., Gao, S., Xu, Y., Liu, J., Sun, C., Gao, Y., Liu, S., Chen, Z., Jia, L. (2019). Phenological growth stages of Sapindus mukorossi according to BBCH scale. Forests, 10(462), 1–15. https://doi.org/10.3390/f10060462

Zubr, J. (1988). Jerusalem artichoke as a field crop in Northern Europe, in topinambour (Jerusalem artichoke). Report EUR 11855. Luxembourg: Commission of the European Communities.

Downloads

Published

2021-10-11 — Updated on 2021-11-19

How to Cite

Kliszcz, A. (2021). Phenological growth stages and BBCH-identification keys of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 6, 203–225. https://doi.org/10.24917/25438832.6.12

Issue

Section

Various