Roses and hawthorns in an urban area: a case study of Gorzów Wielkopolski in Poland (NW Poland)

Authors

  • Anna Sołtys-Lelek Ojców National Park, 32-045 Sułoszowa, Ojców 9, Poland
  • Wojciech Gruszka Department of Biological Sciences, Faculty of Physical Culture in Gorzów Wlkp., Poznań University School of Physical Education, Estkowskiego 13, 66-400 Gorzów Wlkp., Poland

DOI:

https://doi.org/10.24917/25438832.6.2

Keywords:

Crataegus, distribution of critical species, list of species, Poland, Rosaceae, Rosa

Abstract

This paper presents the distribution of species of the genera Crataegus and Rosa in Gorzów Wielkopolski, Poland. Based on literature data and field research, 25 taxa were found to occur here, comprising 11 hawthorn species and 14 rose taxa. Among the taxa of hawthorns, 6 were native taxa belonging to 2 subseries Erianthae and Crataegus, and 5 were classified as cultivated ornamental taxa. Among the taxa of genus Rosa L., there were 10 native species (including 2 native hybrid forms at the rank of species), 2 anthropophytes, 1 cultivated species, and 1 hybrid form. Among those identified, as many as 13 taxa were new to the flora of Gorzów Wielkopolski. These were Crataegus ×macrocarpa, C. ×subsphaericea, C. ×media, Rosa dumalis, R. villosa, R. sherardii, R. tomentosa, R. inodora, R. jundzillii, R. ×subcanina, R. ×subcollina, the old, cultivated variety R. ×francofourtana, and an interspecific hybrid Rosa canina × R. rubiginosa. The occurrence of Rosa jundzillii, a species rare in Poland and not previously reported in the Gorzów Upland, was noted during the study. The following varieties of roses that are rare in Poland were also found: R. dumalis var. acharii, R. dumalis var. caballicensis, R. canina var. andegavensis, and R. canina var. deseglisei. This study showed that although the city area is strongly transformed by man, there is a high diversity of taxa of the studied genera.

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...

References

Barabasz-Krasny, B., Sołtys-Lelek, A. (2011). Wstępne badania nad rozmieszczeniem krytycznych taksonów z rodzaju Crataegus L. i Rosa L. na odłogach Pogórza Przemyskiego (Initial studies on the distribution of critical taxa of the genus Crataegus L. and Rosa L. in the fallow lands of the Przemyśl Foothills). Roczniki Bieszczadzkie, 19, 93–112. [In Polish]

Christensen, K.I. (1992). Revision of Crataegus Sect. Crataegus and Nothosect. Crataeguineae (Rosaceae-Maloideae) in the Old World. Systematic Botany Monographs, 35, 1–199.

Christensen, K.I. (1997). Typification of Crataegus kyrtostyla Fingerh. In: R. Wisskirchen, (ed.), Notulae ad Floram Germanicam I. Feddes Repertorium Berlin, 108(1–2), 1–104.

Henker, H. (2000). Rosa. In: H.E. Weber (ed.), Gustav Hegi. Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Band 4/2c. Berlin. Parey Buchverlag, 1–108. [In German]

Komsta, Ł. (2016). Mathematical revision of the ATPOL geobotanical grid – proposed algorithms for the conversion of coordinates (Rewizja matematyczna siatki geobotanicznej ATPOL – propozycja algorytmów konwersji współrzędnych). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio E – Agricultura, 71(1), 31–37. [In Polish]

Kondracki, J. (2001). Geografia regionalna Polski (Regional geography of Poland). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. [In Polish]

Misiewicz, J. (1981). Research on the synanthropic flora of Gorzów Wielkopolski (Badania nad florą synantropijną Gorzowa Wielkopolskiego). Słupsk: WSP. [In Polish]

Misiewicz, J. (1986). Tereny zielone Gorzowa Wielkopolskiego (Tereny zieleni Gorzowa Wielkopolskiego) (Green areas of Gorzów Wielkopolski (Green areas of Gorzów Wielkopolski)). Gorzów Wielkopolski: Wydawca GOBiEN Gorzów Wlkp. [In Polish]

Oklejewicz, K., Chwastek, E., Szewczyk, M., Bobiec, A., Mitka, J. (2013). Distribution of Crataegus (Rosaceae) in S-E Poland along a gradient of anthropogenic influence. Polish Journal of Ecology, 61(4), 683–691.

Oklejewicz, K., Chwastek, E., Szewczyk, M., Ortyl, B., Mitka, J. (2014). Chorologiczne aspekty występowania głogów w Karpatach Polskich (Chorological aspects of hawthorn occurrence in the Polish Carpathians). Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego. [In Polish]

Oklejewicz, K., Szewczyk, M., Wolanian, M. (2015). Crataegus w Bieszczadach (Crataegus in the Bieszczady Mountains). Roczniki Bieszczadzkie, 23, 55–70. [In Polish]

Oklejewicz, K., Vončina, G. (2012). Rodzaj Crataegus w Pieninach (Genus Crataegus in Pieniny). Przyroda i Człowiek, 12, 71–79. [In Polish]

Popek, R. (1996). Biosystematyczne studia nad rodzajem Rosa L. w Polsce i krajach ościennych (Biosystematic studies on the genus Rosa L. in Poland and neighbouring countries). Kraków: Prace Monograficzne WSP Nr 218.

Popek, R. (2002). Polish wild roses. Key-Atlas. (Róże dziko rosnące Polski. Klucz-Atlas). Kraków: Plantpress. [In Polish]

Popek, R., Szeląg, Z. (1993). Róże Pienin (Pieniny roses). Fragmenta Floristica et Geobotanica, 38(1), 227–235. [In Polish]

Pyszny, K., Różyński, R., Sojka, M., Jaskóła, J., Binder, M. (2018). Opracowanie ekofizjograficzne podstawowe dla całego obszaru miasta Gorzów Wielkopolski. Ocena stanu i funkcjonowania środowiska (Basic ecophysiographic study for the entire area of the city of Gorzów Wielkopolski. Assessment of the state and functioning of the environment). Poznań: EnviMap Krzysztof Pyszny. [In Polish]

Sołtys-Lelek, A. (2011). Chorologia krytycznych rodzajów – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej (Chorology of critical genera – Crataegus L., Rosa L., Rubus L. in the Kraków-Częstochowa Upland). Prądnik. Prace Muzeum im. W. Szafera, 21, 5–109. [In Polish]

Sołtys-Lelek, A. (2012). Crataegus and Rosa genera in the Solec Basin and southern part of the Pińczów Hummock (Southern Poland). Biodivesity Research and Conservation, 25, 55–66.

Sołtys-Lelek, A., Barabasz-Krasny, B. (2015). Genera Rosa L. in Poland – current research and the perspectives of future study on the subject. In: V. Kerényi-Nagy, O. Szirmai, L. Helyes, K. Penksza, A. Neményi (eds.), 1st Rose- and Hawthorn conference in Carpathian Basin” international conference 29–30th May 2015. Proceedings-Book. Hungary: Godollő.

Sołtys-Lelek, A., Gruszka, W. (2016). Wild roses and hawthorns of urban area: a case study of Piła in Poland. Biodiversity Research and Conservation, 43, 27–40.

Sołtys-Lelek, A., Gruszka, W. (2020). Wild Rosa L. and Crataegus L. taxa of the Middle Noteć River Valley (NW Poland). Biodiversity Research and Conservation, 57, 13–22.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. (Study of the conditions and directions of spatial development in the city of Gorzów Wlkp.) (2014). Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. [In Polish]

Verey, M. (2017). Teoretyczna analiza i praktyczne konsekwencje przyjęcia modelowej siatki ATPOL jako odwzorowania stożkowego definiującego konwersję współrzędnych płaskich na elipsoidę WGS 84 (Theoretical analysis and practical consequences of adopting the ATPOL model mesh as a cone projection defining the conversion of plane coordinates to the WGS ellipsoid 84). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica, 24(2), 469–488. [In Polish]

Zając, A. (1978). Założenia metodyczne atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Methodological assumptions of the atlas of the distribution of vascular plants in Poland). Wiadomości Botaniczne, 22(3), 144–145. [In Polish]

Zając, A., Zając, M. (2001). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce (Distribution of vascular plants in Poland). Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. [In Polish]

Zając, A., Zając, M. (2019). Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce: (Dodatek Distribution of vascular plants in Poland: Appendix). Kraków: Pracownia Chorologii Komputerowej, Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zieliński, J. (1985). Studia nad rodzajem Rosa L. – systematyka sekcji Caninae DC. em Christ (Studies on the genus Rosa L. – systematics of the section Caninae DC. em Christ). Arboretum Kórnickie, 30, 3–109. [In Polish]

Zieliński, J. (1987). Rosa L. In: A. Jasiewicz (ed.), Flora of Poland, 5, 48 pp. Kraków: Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, 5.

Downloads

Published

2021-11-19 — Updated on 2021-11-20

How to Cite

Sołtys-Lelek, A., & Gruszka, W. (2021). Roses and hawthorns in an urban area: a case study of Gorzów Wielkopolski in Poland (NW Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Naturae, 6, 25–47. https://doi.org/10.24917/25438832.6.2

Issue

Section

Botany and Algology, Mycology